پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

ساعت بازی خردسال و شکوفه دختر هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

 اعلام ساعت برگزاری مسابقه کیوروگی خردسال و شکوفه دختر هیأت تکواندو شهرستان اصفهان  IMG 2817

با اعلام کمیته برگزاری مسابقات ,مسابقه کیوروگی  دختران هیأت تکواندو شهرستان اصفهان در دو رده خردسال و شکوفه رأس ساعت 8 برگزار می شود.

همراه داشتن کلیه تجهیزات رزمی و کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد.


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان