پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

حضور اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در مسابقات پومسه شهرستان اصفهان

photo 2018 02 10 10 38 36

 

photo 2018 02 10 10 39 05

 

photo 2018 02 10 10 39 18

 

photo 2018 02 10 10 39 27

 

photo 2018 02 10 10 39 33

 

photo 2018 02 10 10 39 58

 

photo 2018 02 10 10 40 15

 

photo 2018 02 10 10 40 23

 

photo 2018 02 10 10 40 35

 

photo 2018 02 10 10 40 43


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1

آمار بازدیدکنندگان