پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان با همکاری واحد آموزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان برگزار می کند:

کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی و تمرینات آن

زمان: پنجشنبه 96/6/9                  ساعت : 9 الی 13

مکان: کوی امام جعفر صادق (ع) - پایگاه قهرمانی ورزش استان

مبلغ : 200/000 ریال

تماس و ثبت نام: 32204077 داخلی 13 - اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

وهیأت تکواندو شهرستان اصفهان:

تماس با:03135685299

شماره حساب بانک ملی هیأت تکواندو شهرستان اصفهان:
011085537002


تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1