پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 156
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال قرمز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 135
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 212
کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی نوشته شده توسط سمانه غلامی 175
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی و قرمزدختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 212
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی و قرمز نوشته شده توسط سمانه غلامی 219
مسابقه پومسه و کیوروگی دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 234
کارگاه دانش افزائی طراحی تمرین نوشته شده توسط ایثار زیدی 184
مسابقات کیوروگی خردسالان دختر رده کمربند آبی نوشته شده توسط ایثار زیدی 260
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی نوشته شده توسط ایثار زیدی 228

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1