پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 48
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 37
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 220
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال قرمز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 182
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 280
کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی نوشته شده توسط سمانه غلامی 224
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی و قرمزدختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 270
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی و قرمز نوشته شده توسط سمانه غلامی 263
مسابقه پومسه و کیوروگی دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 279
کارگاه دانش افزائی طراحی تمرین نوشته شده توسط ایثار زیدی 221

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1