پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
بخشنامه نونهال و نوجوانان دختر کمربند سبز و آبی نوشته شده توسط سمانه غلامی 227
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 281
بخشنامه مسابقات شکوفه و خردسال دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 252
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال آبی و قرمز دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 413
بخشنامه مسابقات خردسال و نونهال قرمز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 360
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی پسر نوشته شده توسط سمانه غلامی 369
کارگاه دانش افزائی تشخیص ناهنجاری های اسکلتی نوشته شده توسط سمانه غلامی 294
بخشنامه مسابقات خردسال کمربند سبز و شکوفه کمربند سبز و آبی و قرمزدختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 393
مسابقات کیوروگی خردسالان پسر رده کمربند آبی و قرمز نوشته شده توسط سمانه غلامی 320
مسابقه پومسه و کیوروگی دختر نوشته شده توسط سمانه غلامی 378

تبلیغات

021                                                                                                                                                                          

2

 

 

g1